Φίλιππος Γκανούλης

 

Πολιτικός Μηχανικός μελετητής – Ελεύθερος Επαγγελματίας. Γεννήθηκε και δραστηριοποιείται στην Θεσσαλονίκη. Κατοικεί μόνιμα στον Άγιο Παύλο Θεσσαλονίκης όπου τα τελευταία πέντε χρόνια συζεί με την σύντροφο του. Κάτοχος δύο μεταπτυχιακών τίτλων εξειδίκευσης (MSc) και υποψήφιος διδάκτορας του Α.Π.Θ.. Ιδιοκτήτης τεχνικού γραφείου συμβούλων μηχανικών που εξειδικεύεται στις μελέτες Υδραυλικών και Περιβαλλοντικών έργων και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει συνολικά εκπονήσει, ή συμμετάσχει στην μελετητική ομάδα, σε πάνω από 50 μελέτες δημοσίων έργων ενώ έχει υλοποιήσει πάνω από 10 ιδιωτικά έργα που αφορούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Έχει συμμετάσχει εθελοντικά αλλά και επαγγελματικά σε πλήθος Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικών με τη διαχείριση και την προστασία του περιβάλλοντος.

Συμμετέχει σε πλήθος πρωτοβουλιών πολιτών στη Θεσσαλονίκη που υπερασπίζονται αξίες που σχετίζονται με την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαχείριση των απορριμμάτων, τα κοινωνικά αγαθά και την αλληλέγγυα οικονομία. Μέλος της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας και άλλων μη κυβερνητικών οργανώσεων.

Μέλος και συντονιστής της Πολιτικής Κίνησης Θεσσαλονίκης των οικολόγων Πρασίνων από το 2010 έως σήμερα.

E-mail: Ganoulis [at] teeemail.gr