ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – Τριήμερο Κοινωνικής Οικονομίας 6-8 Ιουλίου 2012 (Γραφείο ευρωβουλευτή Ν. Χρυσόγελου)

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 • «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: δυνατότητες απασχόλησης σε εποχή κρίσης»
 • Οι παρουσιάσεις του τριημέρου 6-8 Ιουλίου για την Κοινωνική Οικονομία
 • Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί: ένα μοντέλο ενίσχυσης των ατόμων μέσω της οικονομίας
 • Χρηματοδότηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, συνεταιριστικές τράπεζες
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Διαχείριση Απορριμάτων και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις
 • Δίκτυα Παραγωγών-Καταναλωτών
 • Κατασκευαστικός τομέας και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Κοινωνικές υπηρεσίες – υγεία και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις
 • Παραδείγματα από την Ευρώπη
 • Προηγούμενες Πρωτοβουλίες
 
Τριήμερο Κοινωνικής Οικονομίας
 
«Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις: δυνατότητες απασχόλησης σε εποχή κρίσης»

Παγκοσμίως ο κοινωνικός συνεταιριστικός τομέας, έχει 800 εκατομμύρια έως 1 δις μέλη σε πάνω από 100 χώρες, απασχολεί πάνω από 100 εκατομμύρια ανθρώπους, ενώ οι 300 μεγαλύτερες συνεταιριστικές επιχειρήσεις παγκοσμίως είχαν έσοδα 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2008. Στην Ελλάδα, η δημιουργία κοινωνικών και συνεταιριστικών επιχειρήσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ένα βασικό εργαλείο εξόδου από την ταυτόχρονη περιβαλλοντική, οικονομική και κοινωνική κρίση. Παρόλα αυτά, όμως, με την εξαίρεση λίγων εξαιρετικών προσπαθειών προς αυτή την κατεύθυνση, η χώρα βρίσκεται στα πρώτα της βήματα στον τομέα. Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυνατότητες αλλά και την πλούσια εμπειρία που υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου ως ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων / Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, ο Νίκος Χρυσόγελος διοργάνωσε τριήμερo εκδηλώσεων για την Κοινωνική Οικονομία και τις Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις.
 
Οι παρουσιάσεις του τριημέρου 6-8 Ιουλίου για την Κοινωνική Οικονομία

Η εισαγωγική εκδήλωση (6 Ιουλίου) του τριημέρου ήταν μια συζήτηση που ανίχνευσε τη σχέση μεταξύ κρίσης και Κοινωνικής Οικονομίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαïκό και παγκόσμιο επίπεδο. Στη συνέχεια, ακολούθησε στρογγυλό τραπέζι διαλόγου που επικέντρωσε στο δημιουργικό ρόλο που μπορεί να παίξει η Τοπική Αυτοδιοίκηση στην προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας ως εργαλείου αναζωογόνησης των τοπικών οικονομιών, με δημιουργία πράσινων θέσεων εργασίας, ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και της κοινωνικής συνοχής. Η δεύτερη μέρα (7 Ιουλίου) ήταν αφιερωμένη σε μια ημερίδα ανοιχτή για το κοινό με θέμα «Κοινωνική και Συνεργατική Οικονομία». Η ημερίδα, αποτελούμενη από 9 ενότητες στις οποίες μίλησαν 25 ομιλητές από την Ευρώπη και την Ελλάδα, εστίασε στην παρουσίαση επιτυχημένων παραδειγμάτων σε διαφορετικούς τομείς εφαρμογής της Κοινωνικής Οικονομίας καθώς και στην ανάλυση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο κομβικό ζήτημα της χρηματοδότησης τέτοιων πρωτοβουλιών από εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης. Η τρίτη και τελευταία μέρα (8 Ιουλίου) επικεντρώθηκε στην εκπαίδευση περίπου 70 ενδιαφερομένων σε θέματα δημιουργίας, λειτουργίας και δικτύωσης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων στους τομείς των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Επαναχρησιμοποίησης–Ανακύκλωσης απορριμμάτων, δικτύων παραγωγών – καταναλωτών και Κοινωνικών υπηρεσιών.
 
Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί: ένα μοντέλο ενίσχυσης των ατόμων μέσω της οικονομίας

Ως κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση εννοείται η ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων που μοιράζονται ίδια οικονομικά, κοινωνικά ή/και πολιτισμικά ενδιαφέροντα. Οι αξίες που μοιράζονται και στις οποίες στηρίζεται η λειτουργία της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης (του σύγχρονου συνεταιρισμού) είναι η αλληλεγγύη, η ελευθερία, η δικαιοσύνη και η δημοκρατία. Σε αυτές προστίθενται η οικονομική υποστήριξη από τα μέλη μέσω των δικών τους προσπαθειών, η διαχείριση του συνεταιρισμού μέσω Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τα μέλη αλλά με ουσιαστικό ρόλο της δημοκρατικά οργανωμένης συνέλευσης, ο σκοπός της συνεταιριστικής δραστηριότητας που εστιάζει όχι στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων, αλλά κυρίως στην υποστήριξη των μελών και σε ευρύτερους κοινωνικούς στόχους, καθώς και το χαρακτηριστικό της διπλής ιδιότητας κάθε μέλους (ιδιοκτήτης και επιχειρηματικός εταίρος). Με αυτή τη φιλοσοφία λειτουργίας η επιχειρηματική δραστηριότητα των μελών μεγιστοποιεί την αξία των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Επειδή στη χώρα μας η έννοια συνεταιρισμός παραπέμπει συχνά σε αρνητικά φαινόμενα αλλά και επειδή η κοινωνική οικονομία συνδέεται συνήθως με κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς στόχους, θα ήταν καλύτερα να μιλάμε πλέον για κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ως μια νέα μορφή οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης.
 
Χρηματοδότηση της κοινωνικής αλληλέγγυας οικονομίας, συνεταιριστικές τράπεζες

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται, κυρίως τοπικά, πάνω από 4000 συνεταιριστικές τράπεζες – από τις οποίες 1121 στη Γερμανία – και 65000 outlets που εξυπηρετούν 176.000.000 πελάτες, κυρίως καταναλωτές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τοπικές κοινότητες / αυτοδιοικήσεις, αντιπροσωπεύοντας 50.000.000 μέλη και 782.000 εργαζόμενους. Οι τράπεζες αυτές κατέχουν περίπου το 20% της τραπεζικής αγοράς και παίζουν έναν σημαντικό ρόλο στην οικονομία και στον τομέα των χρηματοδοτήσεων, ενώ είναι λιγότερο επιρρεπείς στον κίνδυνο. Στην εποχή της έντονης οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής κρίσης, της κλιματικής αλλαγής, της ψυχολογικής κατήφειας και των κοινωνικών αναταραχών ένα νέο πρότυπο οικονομικής και κοινωνικής οργάνωσης αναδύεται ως ευκαιρία μέσα από τα αδιέξοδα της οικονομίας του άκρατου ανταγωνισμού και της ανεξέλεγκτης αγοράς-καζίνο: η αλληλέγγυα και συνεργατική/κοινωνική οικονομία. Το πέρασμα από τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα της κοινωνικής οικονομίας, στο τριτογενή τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών ήταν θέμα χρόνου. Οι συνεταιριστικές τράπεζες δεν διαφέρουν από τον εμπορικό τομέα μόνο ως προς τους στόχους των επενδύσεων που χρηματοδοτούν ή τη σύνθεση των μετόχων τους αλλά και ως προς τις αρχές διακυβέρνησης και τη διαφάνεια που προσδιορίζει την λειτουργία της, ενώ υπόκεινται σε συνεχή κοινωνικό έλεγχο. “Περίεργα” ονόματα για τράπεζες, όπως “Ηθική Λαϊκή Τράπεζα – Banca Etica Popolare” στην Ιταλία, Δίκτυο ενίσχυσης της αλληλέγγυας οικονομίας La NEF στη Γαλλία, δίκτυο οικολογικών – αλληλέγγυων συνεταιριστικών τραπεζών GLS στη Γερμανία, δίνουν το στίγμα ενός “άλλου” τραπεζικού τομέα που όχι μόνο ενισχύει την κοινωνική οικονομία αλλά έχει ξεπεταχθεί κυρίως μέσα από αυτόν τον τομέα.
Δείτε το βίντεο με τις σχετικές παρουσιάσεις.
 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Μια από τις πιο ελπιδοφόρες εφαρμογές της κοινωνικής οικονομίας είναι στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Υπάρχουν πάνω από 1000 ενεργειακοί συνεταιρισμοί στην Ευρώπη, πάνω από 2.000.000 παραγωγοί ενέργειας από ΑΠΕ στην Γερμανία είναι πολίτες, μικορμεσαίες επιχειρήσεις ή συνεταιρισμοί, ενώ το 50% της ενέργειας από ΑΠΕ στην Δανία παράγεται από συνεταιρισμούς. Το 80% των κομητειών των ΗΠΑ έχουν ενεργειακούς συνεταιρισμούς, με 930 τοπικές επιχειρήσεις σε 47 πολιτείες και 40 εκατομμύρια μέλη-ιδιοκτήτες. Οι επιχειρήσεις αυτές μεταφέρουν ενέργεια σε 2.4 εκατομμύρια μίλια δικτύων και η περιουσία τους σε υποδομές παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ανέρχεται σε 112 δις δολάρια. Πάνω από το 80% αυτών των ενεργειακών συνεταιρισμών προσφέρουν ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι καθοριστικός παράγοντας για την αντιστροφή των ολέθριων επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής παγκοσμίως ενώ ο συνδυασμός του συστήματος των εγγυημένων τιμών με το συνεταιριστικό μοντέλο και τα σωστά χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορούν να αποτελέσουν μια ρεαλιστική απάντηση στην κλιμακούμενη οικονομική κρίση και δίοδο ανάκαμψης των τοπικών οικονομιών. Στην ενότητα αυτή μίλησαν 2 Ευρωπαίοι ειδικοί και ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καρδίτσας που αποτελεί τον φορέα της πρώτης συστηματικής και γι’αυτό ιδιαίτερα ελπιδοφόρας απόπειρας αξιοποίησης ΑΠΕ μέσω μιας κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης.
Δείτε το βίντεο με τις σχετικές παρουσιάσεις.
 
Διαχείριση Απορριμάτων και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εφαρμογή αρχών της κοινωνικής οικονομίας στη οικολογική διαχείριση απορριμάτων καθώς οι ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας, φτηνά προϊόντα που προέρχονται από επαναχρησιμοποίηση και οφέλη για το περιβάλλον είναι εντυπωσιακές. Οι κοινωνικές επιχειρήσεις επαναχρησιμοποίησης που μετέχουν στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Rre-use έδωσαν ευκαιρίες μόνιμης απασχόλησης σε 40.000 εργαζόμενους ενώ πρόσφεραν 200.000 θέσεις σε εθελοντές/ εκπαιδευόμενους με συμβάσεις ένταξης. Το 2010 κατάφεραν να μην καταλήξουν σε ΧΥΤΑ ή εγκαταστάσεις καύσεις περίπου 1.000.000 τόνοι ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αποβλήτων, χαλιών, ελαστικών, χαλιά, στρωμάτων, επίπλων, υφασμάτων και βιοαποδομήσιμων (οργανικά, δηλαδή αποφάγια και υπολείμματα καλλιεργειών). Γύρω από το θέμα μίλησαν ο Joris De Brone, εκτελεστικός διευθυντής του δικτύου κέντρων επαναχρησιμοποίησης De Kringwinkel στο Βέλγιο, ο Σταύρος Αρυρόπουλος, εκπρόσωπος της Λακωνικής Βιοενεργειακής ΑΕ, της πρώτης πολυσυμμετοχικής εταιρείας λαϊκής βάσης για τη διαχείριση απορριμάτων στην Ελλάδα και ο Δημήτρης Χωματίδης από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης. Στο σεμινάριο παρουσίασε την δική του εμπειρία ο Sepp Eisenriegler, γενικός εκτελεστικός διευθυντής της Βιενέζικης κοινωνικής επιχείρησης επιδιόρθωσης R.U.S.Z.
Δείτε το βίντεο με τις σχετικές παρουσιάσεις.
 
Δίκτυα παραγωγών-καταναλωτών

Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία, είναι μια εναλλακτική κοινωνική πρόταση για τον τρόπο παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων, όπου οι αγρότες και οι καταναλωτές αναπτύσσουν στενή συνεργασία βασισμένη στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, παρακάμπτοντας τους μεσάζοντες. Πρόκειται για τη συλλογική αγορά προϊόντων σύμφωνα με την οποία οι καταναλωτές συνεργάζονται με σκοπό την αγορά τροφίμων, υπηρεσιών και άλλων προϊόντων απευθείας από τους παραγωγούς σε μια συμφωνημένη τιμή δίκαιη και για τα δύο μέρη. Παράλληλα, οι καταναλωτές γνωρίζουν που και πώς παρήχθησαν τα προϊόντα που καταναλώνουν. Στο τριήμερο παρουσιάστηκε η εμπειρία και τα καλά παραδείγματα που υπάρχουν στην Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία αλλά και στην Ελλάδα.
Δείτε το βίντεο με τις σχετικές παρουσιάσεις.
 
Κατασκευαστικός τομέας και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Ένας συνεταιρισμός κατοικίας/στέγασης είναι μια επιχείρηση με τη μορφή του (κοινωνικού) συνεταιρισμού, που βασίζεται στην αμοιβαία συνεργασία και στις συνεταιριστικές αρχές και αξίες. Η CECODHAS HOUSING EUROPE είναι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία της δημόσιας, συνεταιριστικής και κοινωνικής στέγασης, ένα δίκτυο εθνικών και περιφερειακών ομοσπονδιών, αποτελούμενο από 44 μέλη σε 19 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε Νορβηγία και Ελβετία. Συνολικά διαχειρίζονται πάνω από 27 εκατομμύρια κατοικίες, δηλαδή περίπου το 12% των υφιστάμενων κατοικιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 2009, τα μέλη της έχουν κατασκευάσει 332.000 νέες κατοικίες και έχουν ανακαινίσει περίπου 234.000. Το έργο ELIH-MED είναι ένα στρατηγικό έργο στο πλαίσιο του προγράμματος Μεσογειακής Εδαφικής Συνεργασίας (MED), που εστιάζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κοινωνικών κατοικιών και κατοικιών χαμηλού εισοδήματος (περίπου 40% των μεσογειακών κτιρίων). Στη νέα δομή που θα συνεχίσει το έργο του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) επιβάλλεται η εφαρμογή νέων τεχνολογιών και η χρήση ήπιων, εναλλακτικών, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) για την κατασκευή και λειτουργία πρότυπων οικισμών με οργανωμένη δόμηση.
Δείτε το βίντεο με τις σχετικές παρουσιάσεις.
 
Κοινωνικές υπηρεσίες – υγεία και κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις

Οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις επεκτείνονται και στον χώρο της υγείας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Οι κύριοι στόχοι του «Κλίμαξ plus» είναι επιστημονικοί, θεραπευτικοί και οικονομικοί, είναι δηλαδή η κοινωνική οικονομία. Ο Κλίμαξ plus δεν προσπαθεί να αλλάξει τους κανόνες της αγοράς. Προσπαθεί να αλλάξει τις αρχές της αγοράς. Ο Κλίμαξ plus δεν προσπαθεί να αλλάξει τις τιμές της αγοράς. Προσπαθεί να αλλάξει τις αξίες της αγοράς. Η κοινωνική συνεργασία ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ – μια σύμπραξη των: Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ), Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής / 18 ΑΝΩ, Οργανισμός Κατά Των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ), Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής της ΓΣΕΕ, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της ΓΣΕΒΕΕ και Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών – ΙΝΕΜΥ/ΕΣΕΕ – σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στην Περιφέρεια Αττικής από 10/2012 ως 3/2013 και απευθύνεται σε 150 πρώην χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών (απεξαρτημένοι, αποφυλακισμένοι, γυναίκες, μετανάστες, πρόσφυγες) με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξή τους για δράσεις κοινωνικής και ατομικής επιχειρηματικότητας ή την τοποθέτησή τους σε εργοδότη για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Η ίδρυση της Ο.Α.Τ.Υ.Ε. αποτελεί την πρώτη οργανωτική σύνδεση Ταμείων Υγείας και την πρώτη Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας στην Ελλάδα. Τα τέσσερα Ταμεία Υγείας λειτουργούν με βάση το Αυτοδιαχειριζόμενο πρότυπο, όπου τα μέλη τους σε τακτά χρονικά διαστήματα εκλέγουν τη Διοίκηση, που διαχειρίζεται τους υλικούς και ανθρώπινους πόρους των Ταμείων. Παρέχουν στα μέλη τους υπηρεσίες περίθαλψης υγείας, πλήρη ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, διαθέτουν δε, πολύχρονη πείρα στον τομέα της Προληπτικής Ιατρικής. Δεν λαμβάνουν κοινωνικούς πόρους από το Κράτος, είναι μη-Κερδοσκοπικά, Αυτοδιοικούμενα και λειτουργούν με κύριο γνώμονα τις αξίες της Αλληλοβοήθειας και της Αλληλεγγύης. Αλλά και στο νησί της Κω έχουν ξεκινήσει σημαντικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε θέματα υγείας, μεταξύ συνολικά 11 κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων σε διάφορους τομείς.
Δείτε το βίντεο με τις σχετικές παρουσιάσεις.
 
Παραδείγματα από την Ευρώπη
 
Η Κοινωνική Οικονομία στην Ευρώπη

Η κοινωνική οικονομία στην Ευρώπη αντιπροσωπεύει το 10% των επιχειρήσεων, το 5,9% της συνολικής απασχόλησης και το 6,7% της μισθωτής απασχόλησης με περίπου 11 εκατομμύρια εργαζομένους. Υπάρχουν εξαιρετικά επιτυχημένα παραδείγματα σε πολλούς και διάφορους τομείς της οικονομίας πράγμα που αποδεικνύει τις εντυπωσιακές δυνατότητες της κοινωνικής οικονομίας να αποτελέσει ένα ουσιαστικό αντίβαρο ανάμεσα στις κλασσικές επιλογές του κρατισμού και του ιδιωτικού τομέα με μονοδιάστατο στόχο τη μεγιστοποίηση των εταιρικών κερδών και ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει το εκρηκτικό πρόβλημα της ανεργίας και της διάλυσης της κοινωνικής συνοχής. Σήμερα υπάρχουν 2 εκατομμύρια παραγωγοί ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στη Γερμανία (μικροί παραγωγοί, κατοικίες, συνεταιρισμοί, συμμετοχικές εταιρίες), όχι μόνο οι 4 μεγάλες εταιρίες. Σε πολλές περιπτώσεις η δημιουργία τους στηρίζεται στον ενθουσιασμό νέων ανθρώπων. Μέσα σε λίγες εβδομάδες μια ομάδα Γερμανών φοιτητών που δημιούργησε ένα συνεταιρισμό παραγωγής ενέργειας συγκέντρωσε από φοιτητές – μικρομετόχους 400.000 ευρώ για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων παραγωγής ενέργειας στο πανεπιστήμιό τους.
 
Το δίκτυο RIPESS Europe

Το δίκτυο RIPESS Europe (Réseau Intercontinental de Promotion de l’Économie Sociale Solidaire – Europe) δημιουργήθηκε χάρη στη συνεργασία που αναπτύχθηκε μέσω του δίκτυου RIPESS International κατα τη διάρκεια των συναντήσεων για την παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης. Το 4ο Παγκόσμιο Φόρουμ για την «παγκοσμιοποίηση της αλληλεγγύης – Lux’09», που έλαβε χώρα στο Schifflange του Λουξεμβούργου τον Απρίλιο του 2009, οδήγησε στο ξεκίνημα μιας προσπάθειας και στη καλλιέργεια σχέσεων γνωριμίας και εμπιστοσύνης μεταξύ των δικτύων της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε παγκόσμιο και ηπειρωτικό επίπεδο.
 
Güssing: Ένα παράδειγμα προς μίμηση

Το Güssing της Αυστρίας μια πόλη που μαράζωνε κοινωνικά, οικονομικά και πληθυσμιακά, κατάφερε να σταματήσει τη φυγή του πληθυσμού της και να τον αυξήσει από 500 σε 3764 άτομα, να δημιουργήσει 1100 νέες θέσεις εργασίας, να προσελκύσει 50 νέες εταιρείες και ν’ αξιοποιήσει τα τοπικά κεφάλαια, κυρίως χάρη στην ανάπτυξη μονάδων αξιοποίησης τοπικά παραγόμενης βιομάζας για ηλεκτρισμό, θέρμανση και καύσιμα, με 71% ενεργειακή αυτάρκεια. Παράλληλα, διασφάλισε σταθερές, χαμηλές τιμές για την θέρμανση των κατοίκων τη στιγμή που οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης εκτοξεύονταν.
 
Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων DGRV

Στην Συνομοσπονδία Γερμανικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων συμμετέχουν 5400 επιχειρήσεις που έχουν 18 εκατομμύρια μέλη. Πολλές από τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις παράγουν ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές. 430 νέες συνεταιριστικές επιχειρήσεις στους τομείς της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του νερού δημιουργήθηκαν την πενταετία 2006-2011.
Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ
 
Ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ενεργειακών συνεταιρισμών REScoop.eu

Πολλές από τις συνεταιριστικές-συμμετοχικές εταιρίες που συμμετέχουν στην ευρωπαϊκή συνομοσπονδία ενεργειακών συνεταιρισμών και μικροπαραγωγών ΑΠΕ REScoop.eu έχουν προϊστορία από 20 έως και 100 χρόνων ενώ ο ρυθμός αύξησης των πελατών της Ecopower στο Βέλγιο είναι εντυπωσιακός αφού μόλις σε 1 χρόνο μεταξύ 2010 και 2011 οι πελάτες αυξήθηκαν από 26600 σε 32000 (αύξηση 20%). Επίσης, το αποκεντρωμένο μοντέλο παραγωγής ενέργειας προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές για τους καταναλωτές ενώ ταυτόχρονα συσχετίζεται και με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας όπως δείχνουν τα στατιστικά δεδομένα της συμμετοχικής εταιρίας Ecopower όπου η συνολική κατανάλωση των πελατών της έπεσε κατά 25% σε 4 χρόνια.
Διαβάστε περισσότερα εδώ και εδώ
 
Cooperatives Europe

Στο δίκτυο “Cooperatives Europe” συμμετέχουν 93 συνεταιριστικές κοινωνικές επιχειρήσεις από 37 ευρωπαϊκές χώρες και 6 τομείς της οικονομίας: γεωργία, τραπεζικός τομέας, καταναλωτές, οικιστικός-κατασκευαστικός τομέας, βιομηχανία και φαρμακευτικές υπηρεσίες. Στο σύνολο το δίκτυο έχει 123.000.000 μέλη που συμμετέχουν σε 160.000 συνεταιριστικές επιχειρήσεις και προσφέρουν εργασία σε 5.400.000 ευρωπαίους πολίτες. Αποτελούν μια πραγματική δύναμη για κοινωνική αλλαγή και οικονομική ανάπτυξη
 
Euro Coop

Στη EuroCoop/ Ευρωπαϊκή Κοινότητα των Καταναλωτικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων μετέχουν οι εθνικές οργανώσεις καταναλωτικών συνεταιρισμών σε 18 ευρωπαϊκές χώρες και στεγάζονται 4500 τοπικοί και περιφερειακοί συνεταιρισμοί, μέλη των οποίων είναι περισσότεροι από 30.000.000 καταναλωτές. Ο συνολικός τζίρος των συνεταιρισμών αυτών ανέρχεται σε 74 δις ευρώ, ενώ διαθέτουν σε λειτουργία 36.000 σημεία πώλησης και απασχολούν 450.000 εργαζόμενους.
 
CECODHAS Housing Europe

Πρόικειται για το δίκτυο Οργανισμών Κοινωνικής Κατοικίας Ευρώπης. Είναι η ευρωπαϊκή ομοσπονδία για τη δημόσια, συνεταιριστική και κοινωνική κατοικία, ένα δίκτυο 45 εθνικών και περιφερειακών ομοσπονδιών που όλες μαζί συγκεντρώνουν 41.400 δημόσιους, εθελοντικούς και συνεταιριστικούς προμηθευτές κατοικιών σε 19 χώρες. Όλοι μαζί διαχειρίζονται 27 εκατομμύρια σπίτια, περίπου το 12% όλων των υπαρχόντων κτιρίων στην ΕΕ.
 
Προηγούμενες Πρωτοβουλίες
 
Κοινωνικές-Συμμετοχικές επιχειρήσεις και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας: Ένα άλλο ενεργειακό μέλλον είναι εφικτό!

Επίσκεψη εργασίας διοργάνωσε στις Βρυξέλλες ο Νίκος Χρυσόγελος στις 7-8 Μαρτίου 2012 με στόχο να φέρει ομάδες πολιτών, επαγγελματικές ενώσεις, φορείς της αυτοδιοίκησης, επιστήμονες κ.α. που είτε έχουν ξεκινήσει, είτε ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε κοινωνικές-συμμετοχικές επιχειρήσεις για αξιοποίηση ΑΠΕ, σε επαφή με το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο σε ευρωπαïκό επίπεδο, την πλούσια εμπειρία από παρόμοιες επιχειρήσεις σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, καθώς και τις πιθανές πηγές και μηχανισμούς χρηματοδότησης για τέτοιες προσπάθειες. Στην ημερίδα μίλησαν ειδικοί από όλους τους παραπάνω τομείς αναδεικνύοντας, τις δυνατότητες και τα δομικά πλεονεκτήματα των κοινωνικού-συνεταιριστικού μοντέλου τόσο για την προώθηση της αποκεντρωμένης παραγωγής ΑΠΕ όσο και για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και περιβαλλοντικών ωφελειών για τις τοπικές κοινωνίες.
 
Κοινωνικές επιχειρήσεις στα νησιά: Η Στροφή προς την Κοινωνική Οικονομία δίνει διέξοδο στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό

Εκδήλωση με θέμα “Κοινωνική οικονομία και κοινωνικές επιχειρήσεις στην Ευρώπη: μια πράσινη απάντηση στην κρίση και στην ανεργία”, συνδιοργάνωσε την Παρασκευή, 22.06.2012 στη Σύρο ο Νίκος Χρυσόγελος σε συνεργασία με τους Οικολόγους Πράσινους Νοτίου Αιγαίου και τον Οικολογικό Άνεμο. Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν πρωτοβουλίες στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας από τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου και από ευρωπαϊκές χώρες και δόθηκε έμφαση στα κοινωνικά οφέλη που ακολούθησαν τα οικονομικά και στο θετικό απολογισμό που κάνουν όλοι οι συμμετέχοντες.
 
Η ενέργεια στους πολίτες. Οι πολίτες να κατευθύνουν την μελλοντική ενεργειακή πολιτική της ΕΕ

Σε ευρωπαϊκή ημερίδα με θέμα την αποκεντρωμένη παραγωγής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές και μέσα από νέες μορφές κοινωνικής-οικονομικής οργάνωσης όπως είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, συμμετείχε, ως εισηγητής, ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων/ Ομάδα Πράσινων στο Ευρωκοινοβούλιο, την Τρίτη 19 Ιουνίου στις Βρυξέλλες.
 
Ο ΟΕΚ θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν πραγματικά αυτοδιοικούμενο συνεταιρισμό κοινωνικής κατοικίας

Τις συνέπειες της κατάργησης των Οργανισμών Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ) και Εργατικής Εστίας (ΟΕΕ) αλλά και τη διαμόρφωση μιας εναλλακτικής πρότασης για αποτελεσματική παροχή των προσφερόμενων κοινωνικών υπηρεσιών, συνέχιση της απασχόλησης των εργαζομένων καθώς και επίτευξη των στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας κι οικολογικής – αντισεισμικής αναβάθμισης γειτονιών και κτιρίων, μέσω αυτοδιοικούμενου οργανισμού,συζήτησε ο Νίκος Χρυσόγελος, ευρωβουλευτής των Οικολόγων Πράσινων με τον Ηλία Αθανασίου καιΌλγα Πολυχρονιάδου, πρόεδρο και μέλος της διοίκησης του συλλόγου εργαζομένων καθώς και άλλους εργαζόμενους στον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας, σε συνάντηση στα γραφεία του Συλλόγου, το Σάββατο 16 Μαρτίου.
 
Ηθική Τράπεζα: Συνάντηση των Οικολόγων Πρασίνων με τον πρόεδρο της BANCA ETICA Fabio Salviato

Συνάντηση με τον Fabio Salviato, πρόεδρο της Banca Etica (Ηθικής Τράπεζας), είχε αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πρασίνων στα γραφεία του κόμματος. Η συνάντηση έγινε στo πλαίσιo επίσκεψης που διενεργεί στην Ελλάδα ο κ. Salviato για να παρουσιάσει το μοντέλο της BE και να εξετάσει τις προοπτικές ίδρυσης μιας αντίστοιχης τράπεζας και στην Ελλάδα. Η Banca Popolare Etica (Ηθική Λαϊκή Τράπεζα) είναι εναλλακτικό τραπεζικό ίδρυμα που στηρίζει επιχειρηματικές προσπάθειες μη κερδοσκοπικών οργανισμών και την οικονομία της αλληλεγγύης, ενθαρρύνει τη διεθνή συνεργασία και χρηματοδοτεί πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος και στην ανάπτυξη της κοινωνίας των πολιτών. Ξεκίνησε το 1994 από 22 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς της Ιταλίας.
 

Tags: , , , , , , ,