Δυνατότητες Εθελοντικής Εργασίας

 

Το ΠΡΑΣΙΝΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ καλεί νέους και νέες (φοιτητές, εργαζομένους κ.λπ.) με όρεξη να συνδράμουν εθελοντικά σε δράσεις που αφορούν στην υποστήριξη του έργου του (με έναρξη τον Σεπτέμβρη 2012).

Το Π.Ι. είναι μια επιστημονική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, που συστήθηκε την άνοιξη του 2011 με πρωτοβουλία του Κόμματος των ΟΙΚΟΛΟΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΩΝ, και έχει ως στόχο τη μελέτη, ανάλυση και διάδοση, όλων των πτυχών του οικολογικού προβληματισμού και της πολιτικής οικολογίας. Μέσα από την έρευνα, την επιμόρφωση και την τεκμηρίωση φιλοδοξεί να συμβάλει στη διατύπωση προτάσεων για το περιβάλλον, την κοινωνία, την οικονομία κ.ά. μέσα από τη σκοπιά της Πολιτικής Οικολογίας, προωθώντας τις πράσινες πολιτικές σε τοπικό, αλλά και διεθνές επίπεδο.

Μέσα από μια σειρά δράσεων όπως η διοργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων, η εκπόνηση μελετών, η έκδοση επιμορφωτικού υλικού, η συμμετοχή σε ερευνητικές και αναπτυξιακές συμπράξεις και η δικτύωση με τοπικούς και διεθνείς φορείς (κοινωνικούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς κ.ά.), το Π.Ι.  επιχειρεί να ενισχύσει τον πολιτικό διάλογο, την έρευνα και την επιμόρφωση σε ζητήματα που άπτονται της Πολιτικής Οικολογίας.

Οι εθελοντές/ριες καλούνται να συμβάλλουν σε δράσεις που αφορούν στη γραμματειακή υποστήριξη σε εκδηλώσεις / προγράμματα, την αρχειοθέτηση υλικού, τη μετάφραση κειμένων στα αγγλικά, κ.ά. Μέσα από την εθελοντική προσφορά τους, οι νέοι και νέες θα έχουν τη δυνατότητα να διευρύνουν τις εκπαιδευτικές και διαχειριστικές τους ικανότητες και δεξιότητες, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στο πολύτιμο έργο του Π.Ι.

Παρακαλούμε τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να συμπληρώσουν την Αίτηση εθελοντικής προσφοράς και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Επικοινωνήστε μαζί μας είτε μέσω email: greeninstitute-gr@ecogreens.gr είτε στο εξής τηλέφωνο: 210-3306301 (υπόψη κα. Χατζή)