Η συμβολή του Πράσινου Ινστιτούτου στην κοινωνική και επαγγελματική ένταξη των Ρομά

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο για να λαμβάνετε όλα τα νέα μας!

Τελευταία νέα »

Νέα έκδοση: «Τα Δικαιώματα των Ζώων: Μια πολύ μικρή εισαγωγή»

Νέα έκδοση: «Τα Δικαιώματα των Ζώων: Μια πολύ μικρή εισαγωγή»

Η νέα έκδοση του Πράσινου Ινστιτούτου παρουσιάζει μια γενική επισκόπηση των βασικών δεοντολογικών...

 
Το Βασικό Εισόδημα και οι Προοπτικές του: Υπάρχει Εναλλακτική στην Ευρώπη της Κρίσης;

Το Βασικό Εισόδημα και οι Προοπτικές του: Υπάρχει Εναλλακτική στην Ευρώπη της Κρίσης;

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση με θέμα «Το Βασικό Εισόδημα και...

 
Το Βασικό Εισόδημα και οι Προοπτικές του: Υπάρχει Εναλλακτική στην Ευρώπη της Κρίσης;

Το Βασικό Εισόδημα και οι Προοπτικές του: Υπάρχει Εναλλακτική στην Ευρώπη της Κρίσης;

Το Πράσινο Ινστιτούτο συμμετέχει στο πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πράσινου Ιδρύματος για το...

 
Participate in “My Life according to Me”

Participate in “My Life according to Me”

The Green European Foundation, in cooperation with its national partners foundations Fundación EQUO, Fundació Nous Horitzons, Green Institute Greece, Green Economics...

 
Συζήτηση για τις Πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου στην ΕΕ και σε εθνικά και τοπικά επίπεδα, Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Συζήτηση για τις Πολιτικές Μετανάστευσης και Ασύλου στην ΕΕ και σε εθνικά και τοπικά επίπεδα, Αθήνα, 28 Σεπτεμβρίου 2017

Η συζήτηση διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα και την Ομάδα των Πράσινων στο...

 
 

ΑΦΙΣΑ

Οι Ρομά της πατρίδας μας, όπως και οι Ρομά όλου του κόσμου, υφίστανται διακρίσεις που οφείλονται βεβαίως σε προκαταλήψεις, αλλά κυρίως στην απουσία μιας οργανωμένης πολιτικής ένταξής τους σε δομές και θεσμούς. Παράλληλα οι Ρομά έχουν αναπτύξει δεξιότητες μοναδικές σε τομείς όπως το περιβάλλον με τη συλλογή αποβλήτων, ιδίως μετάλλων, για να αποκομίσουν έτσι ένα μικρό ευκαιριακό εισόδημα. Μεγάλοι όγκοι απορριμμάτων έχουν συλλεγεί εδώ και χρόνια από τους Ρομά. Αυτό πρακτικώς σημαίνει ότι οι χωματερές απαλλάσσονται από ένα τμήμα αποβλήτων και ένα ρεύμα υλικών και ενέργειας, ξαναμπαίνει πάλι στην οικονομία. Η κοινωνία και η πολιτεία δεν έχουν ακόμη αναγνωρίσει την μεγάλη άτυπη αυτή συμβολή των Ρομά υπέρ του περιβάλλοντος.

Η συλλογή όμως των υλικών από τους Ρομά γίνεται με τρόπο που εγκυμονεί κινδύνους πρωτίστως για την υγεία των ιδίων, αλλά και για την δημόσια υγεία και για το περιβάλλον (καύση καλωδίων για να βγει ο χαλκός κλπ.). Παράλληλα δεν αξιοποιείται στο μέγιστο δυνατό, ο όγκος των υλικών που συλλέγονται, αφού ποτέ κανείς δεν ενημέρωσε και δεν εκπαίδευσε τους Ρομά για αυτό.

Αυτή είναι η σκοπιμότητα της συμμετοχής του Πράσινου Ινστιτούτου στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Πολιτεία» η οποία έχει αναλάβει το σχετικό έργο.

Συγκεκριμένα η συμμετοχή του Πράσινου Ινστιτούτου επικεντρώνεται στα εξής:

 • Δημιουργία και λειτουργία ενός μόνιμου σταθμού στήριξης φορέων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης
 • Συμβουλευτική προς τους εργοδότες που θα προσλάβουν ΡΟΜΑ
 • Υποστήριξη μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης Ρομά των 20 ατόμων

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Πράσινη Πολιτεία» υλοποιεί την Πράξη με τίτλο:«Πράσινη Πολιτεία: Τοπική Πρωτοβουλία Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητας των ΡΟΜΑ Δυτικής Αττικής», που εντάσσεται στη Δράση 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρωπινού δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013».

Στόχος της εν λόγω εγκεκριμένης Πράξης είναι η ενεργοποίηση, η κατάρτιση, η προώθηση στην αγορά εργασίας, η κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες – RΟΜ (Ελλήνων Τσιγγάνων), που διαβιούν στη γεωγραφική περιοχή της Αττικής (π.χ. Δυτική Αττική, Δυτικός Τομέας Αθηνών κλπ.), μέσω ενός ευρύτατου πλέγματος δράσεων που παρέχουν ολοκληρωμένη υποστήριξη, προς το σκοπό ίδρυσης από τους ωφελούμενους Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων του Ν. 4019/2011 ή/και εμπορικών επιχειρήσεων στον κλάδο των πράσινων επαγγελμάτων του δευτερογενούς τομέα / τοποθέτησης σε επιχειρήσεις της περιοχής.

Αντικείμενο της Παρέμβασης είναι η ενεργοποίηση και η κινητοποίηση των τοπικών Φορέων, με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για άνεργα μέλη της Ομάδας Στόχου, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της Περιοχής Παρέμβασης.

Ομάδα – Στόχος της Παρέμβασης είναι εκατό (100) άτομα με πολιτιστικές ιδιαιτερότητες – RΟΜ (Έλληνες Τσιγγάνοι), άνεργοι – εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ /εγγεγραμμένοι/ες σε ειδικό κατάλογο του ΟΑΕΔ, εκτός Μητρώου ανεργίας, ηλικίας 18-65 ετών, ανεξαρτήτου εκπαιδευτικού επιπέδου, που διαβιούν στην περιοχή της Αττικής, όπως είναι οι Δήμοι: Μάνδρας-Ειδυλλίας, Ιλίου, Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μεγαρέων, Φυλής, Αγ. Αναργύρων-Καματερού και Αγίας Βαρβάρας (Δυτική Αττική και Δυτικός Τομέας Αθηνών), καθώς και σε λοιπούς Δήμους της.

Ενδεικτικές Δράσεις/ Ενέργειες/ Παρεχόμενες Υπηρεσίες της εν λόγω Παρέμβασης είναι οι εξής:

 • Δικτύωση με τοπικούς φορείς και επιχειρήσεις
 • Κατάρτιση σε πράσινα επαγγέλματα στο Δευτερογενή Τομέα
 • Γενική Συμβουλευτική
 • Νομική Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική Στήριξη
 • Επαγγελματική Συμβουλευτική
 • Συμβουλευτική Επιχειρηματικότητας
 • Πληροφόρηση-Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση κ.α.

Φορείς Υλοποίησης/ Εταίροι της Α.Σ. «ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ»:

 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ελλήνων ΡΟΜ (Π.Ο.Σ.Ε.Ρ.) (Συντονιστής)
 • Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Μάνδρας-Ειδυλλίας
 • Δήμος Iλίου
 • Φορέας Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών
 • «Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Αθηνών» (Φ.Π.Σ.Υ.Υ. «Ε.Π.Ε.Κ.Α.»)
 • Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης ΔΙΟΝ – Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό & Ερευνητικό Κέντρο Ανάπτυξης    (Κ.Ε.Κ. ΔΙΟΝ Ε.Π.Ε.Κ.Α.)
 • ΑΡΒΙΣ Περιβαλλοντικές Επιχειρήσεις Ελλάδος Α.Ε (ΑΡΒΙΣ Α.Ε.)
 • Πράσινο Ινστιτούτο
 • Σύνδεσμος Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδος (Σ.Κ.Λ.Ε.)
 • Θ. Αλεξανδρίδης & ΣΙΑ Ε.Ε.- ΩΜΕGA TECHNOLOGY
Δείτε επίσης: