Εκδήλωση: «Δικαιώματα των Εργαζομένων: Δημιουργεί η κρίση έναν ανταγωνισμό για έκπτωση των εργασιακών δικαιωμάτων;»

 

 

Η εκδήλωση με θέμα «Δικαιώματα των Εργαζομένων: Δημιουργεί η κρίση έναν ανταγωνισμό για έκπτωση των εργασιακών δικαιωμάτων;» που συνδιοργάνωσε το Πράσινο Ινστιτούτο με το Ευρωπαϊκό Πράσινο Ίδρυμα [GEF] την Παρασκευή, 9 Νοεμβρίου 2012, στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου του ΕΠΚ (8-11 Νοεμβρίου 2012, Αθήνα) είχε ως στόχο να διερευνήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στις εργασιακές σχέσεις στη σημερινή Ευρώπη, και την ανάγκη να προστατευθούν αφενός τα εργασιακά δικαιώματα που διακυβεύονται και αφετέρου το μέλλον των εργαζομένων.

Κεντρικό ζήτημα της εκδήλωσης ήταν η υποχώρηση της νομοθεσίας που διέπει τα εργασιακά δικαιώματα ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης. Στο πλαίσιο αυτό, η Sarah King, σύμβουλος του Ευρωπαϊκού Συνδικαλιστικού Ινστιτούτου [ETUΙ-European Trade Union Institute] εξέφρασε τις έντονες ανησυχίες των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τον αντίκτυπο των μέτρων λιτότητας στις εργασιακές σχέσεις, και τόνισε την ανάγκη ύπαρξης ενός κοινωνικού συμβολαίου που θα θέτει σε προτεραιότητα και θα διασφαλίζει τα θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα έναντι των νεοφιλελεύθερων οικονομικών πολιτικών.

Ο Πέτρος Ρυλμόν, ερευνητής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ [ΙΝΕ/ΓΣΕΕ] έδωσε έμφαση στην οικονομική κρίση, και τις πολιτικές αντιμετώπισής της στην Ελλάδα που οδηγούν στην ανεργία και την ενίσχυση της επισφαλούς εργασίας και της ανέχειας, δημιουργώντας μια τάξη φτωχών εργαζομένων. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αποτυχία των ευρωπαϊκών μηχανισμών χάραξης πολιτικής, και ειδικότερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να προτείνουν ουσιαστικές λύσεις πρόληψης, αλλά και αντιμετώπισης της οικονομικής κρίσης, καθώς και στην έλλειψη οράματος για την έξοδο από την κρίση χωρίς να διακυβεύονται θεμελιώδη κοινωνικά δικαιώματα.

Τέλος, η Marije Cornelissen, μέλος της ομάδας των Πράσινων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [Greens/EFA], παρουσίασε το έργο που επιτελείται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την πρόληψη της έκπτωσης των εργασιακών δικαιωμάτων, μέσω της έμφασης που δίδεται στους κανονισμούς ασφάλειας και υγιεινής στον χώρο εργασίας. Ωστόσο, επισήμανε ότι είναι μάλλον απίθανο να υπάρξουν σημαντικές νομοθετικές εξελίξεις στον τομέα αυτό, με εξαίρεση, ίσως, τις μεταρρυθμίσεις που αφορούν την απόλυση των εργαζομένων όταν οι εταιρίες βρίσκονται σε καθεστώς αναδιάρθρωσης.

Δείτε επίσης:

Tags: , , , , ,